Tabell

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009 etter status på arbeidsmarkedet i november året etter, fordelt på kjønn. Antall og prosent1
 2005-kohorten Status november 20062006-kohorten Status november 20072007-kohorten Status november 20082008-kohorten Status november 20092009-kohorten Status november 20102010-kohorten Status november 2011
 AlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinner
1For celler med 0-3 observasjoner, vises :
Antall2 2611 2859763 1311 8201 3112 8331 4001 4332 6071 1851 4222 6781 2201 4583 3701 5791 791
                   
I alt100100100100100100100100100100100100100100100100100100
                   
Sysselsatt / under utdanning586943667650637551576748556646546642
Herav:                  
Sysselsatt384726475831465835364528354427334424
Sysselsatt/utdanning91161011991088888989107
Kun utdanning1111119810878121411121312121211
                   
Registrert ledig / på tiltak13131210119131313161616131413131115
Herav:                  
Registrert ledig8966757867868106555
På ordinært tiltak54644465798106478510
                   
Annen eller ingen registrering291845241341241236271636322141332343
Herav:                  
Langtidssyk eller rehabilitering / arbeidsavklaringspenger1111010:::::332221
Kun sosialhjelp861164864765710911999
Ingen registrering201133179321882821113019928221132