Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009, etter statuspå arbeidsmarkedet i november 2011, fordelt på kjønn. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009, etter statuspå arbeidsmarkedet i november 2011, fordelt på kjønn. Antall og prosent
  2005-kohorten Status november 2011 2006-kohorten Status november 2011 2007-kohorten Status november 2011 2008-kohorten Status november 2011 2009-kohorten Status november 2011 2010-kohorten Status november 2011
  Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner
Antall 2 259 1 285 974 3 348 1 927 1 421 2 843 1 412 1 431 2 595 1 177 1 418 2 716 1 237 1 479 3 370 1 579 1 791
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sysselsatt / under utdanning 57 59 53 60 64 55 59 65 54 60 67 53 58 68 49 54 66 42
Herav:                                    
Sysselsatt 45 48 40 49 55 41 45 53 38 43 52 36 38 49 29 33 44 24
Sysselsatt/utdanning 7 7 7 7 5 8 8 8 9 9 9 8 9 9 10 9 10 7
Kun utdanning 5 4 6 5 4 6 6 4 7 8 6 9 10 10 10 12 12 11
                                     
Registrert ledig / på tiltak 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 9 12 11 10 12 13 11 15
Herav:                   5 6 5            
Registrert ledig 7 8 5 7 8 5 7 8 5 5 3 7 5 6 5 5 5 5
På ordinært tiltak 4 3 5 4 3 5 4 3 5       6 4 7 8 5 10
                                     
Annen eller ingen registrering 33 30 36 29 24 35 30 24 36 30 24 34 31 22 39 33 23 43
Herav:                                    
Langtidssyk eller rehabilitering / arbeidsavklaringspenger 8 7 10 6 7 6 6 6 6 4 5 3 3 3 3 2 2 1
Kun sosialhjelp 6 5 7 6 5 7 6 6 6 7 8 7 9 8 9 9 9 9
Ingen registrering 18 17 19 17 12 22 18 13 23 18 12 23 20 11 27 22 11 32

Kontakt