Tabell

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009, etter statuspå arbeidsmarkedet i november 2011, fordelt på kjønn. Antall og prosent
 2005-kohorten Status november 20112006-kohorten Status november 20112007-kohorten Status november 20112008-kohorten Status november 20112009-kohorten Status november 20112010-kohorten Status november 2011
 AlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinnerAlleMennKvinner
Antall2 2591 2859743 3481 9271 4212 8431 4121 4312 5951 1771 4182 7161 2371 4793 3701 5791 791
I alt100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Sysselsatt / under utdanning575953606455596554606753586849546642
Herav:                  
Sysselsatt454840495541455338435236384929334424
Sysselsatt/utdanning77775888999899109107
Kun utdanning546546647869101010121211
                   
Registrert ledig / på tiltak11111011111011111111912111012131115
Herav:         565      
Registrert ledig785785785537565555
På ordinært tiltak435435435   6478510
                   
Annen eller ingen registrering333036292435302436302434312239332343
Herav:                  
Langtidssyk eller rehabilitering / arbeidsavklaringspenger8710676666453333221
Kun sosialhjelp657657666787989999
Ingen registrering181719171222181323181223201127221132