Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter alder, kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter alder, kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent1
  18 - 25 år 26 - 34 år 35 - 44 år 45 - 55 år 56 år og over
  Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
1For celler med 0-3 observasjoner, vises :
Antall 624 294 330 1 338 609 729 949 416 533 379 213 166 80 47 33
                               
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                               
Sysselsatt / under utdanning 59 72 47 56 74 41 54 65 45 46 51 40 16 19 12
Herav:                              
Sysselsatt 17 24 10 38 54 26 39 48 31 35 39 30 13 17 :
Sysselsatt/utdanning 16 21 12 9 10 8 7 9 5 3 2 3 : : :
Kun utdanning 26 27 25 9 10 7 8 8 8 8 9 7 : : :
                               
Registrert ledig / på tiltak 7 4 9 13 10 15 15 13 16 17 15 20 18 23 :
Herav:                              
Registrert ledig 2 2 2 5 6 4 6 6 6 6 6 7 10 15 :
På ordinært tiltak 5 2 7 8 4 11 9 7 11 11 9 13 8 9 :
                               
Annen eller ingen registrering 34 23 44 31 16 44 32 22 39 37 34 40 66 57 :
Herav:                              
Langtidssyk eller arbeidsavklaringspenger 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 : : :
Kun sosialhjelp 8 8 9 7 6 8 10 10 9 15 15 13 38 34 :
Ingen registrering 25 14 35 24 10 36 20 10 28 18 15 22 : : :

Kontakt