Tabell

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter alder, kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent1
 18 - 25 år26 - 34 år35 - 44 år45 - 55 år56 år og over
 Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
1For celler med 0-3 observasjoner, vises :
Antall6242943301 338609729949416533379213166804733
                
I alt100100100100100100100100100100100100100100100
                
Sysselsatt / under utdanning597247567441546545465140161912
Herav:               
Sysselsatt1724103854263948313539301317:
Sysselsatt/utdanning1621129108795323:::
Kun utdanning2627259107888897:::
                
Registrert ledig / på tiltak7491310151513161715201823:
Herav:               
Registrert ledig2225646666671015:
På ordinært tiltak527841197111191389:
                
Annen eller ingen registrering3423443116443222393734406657:
Herav:               
Langtidssyk eller arbeidsavklaringspenger111111222445:::
Kun sosialhjelp889768101091515133834:
Ingen registrering251435241036201028181522:::