Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent
  Antall Prosent
  Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt 3 370 1 579 1 791 100 100 100
             
Sysselsatt / under utdanning 1 809 1 050 759 54 66 42
Herav:            
Sysselsatt 1 128 691 437 33 44 24
Sysselsatt/utdanning 293 162 131 9 10 7
Kun utdanning 388 197 191 12 12 11
             
Registrert ledig / på tiltak 434 170 264 13 11 15
Herav:            
Registrert ledig 165 84 81 5 5 5
På ordinært tiltak 269 86 183 8 5 10
             
Annen eller ingen registrering 1 127 359 768 33 23 43
Herav:            
Langtidssyk eller arbeidsavklaringspenger 54 28 26 2 2 1
Kun sosialhjelp 320 150 170 9 9 9
Ingen registrering 753 181 572 22 11 32

Kontakt