Tabell

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2010, etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2011. Antall og prosent
 AntallProsent
 Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt3 3701 5791 791100100100
       
Sysselsatt / under utdanning1 8091 050759546642
Herav:      
Sysselsatt1 128691437334424
Sysselsatt/utdanning2931621319107
Kun utdanning388197191121211
       
Registrert ledig / på tiltak434170264131115
Herav:      
Registrert ledig1658481555
På ordinært tiltak269861838510
       
Annen eller ingen registrering1 127359768332343
Herav:      
Langtidssyk eller arbeidsavklaringspenger542826221
Kun sosialhjelp320150170999
Ingen registrering753181572221132