Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser

Publisert:

Skoleåret 2018/19 var det rundt 21 300 kursdeltagelser på godkjente nettskoler i Norge. Kvinneandelen var på 67 prosent, og kvinnene fullførte flest kurs.

Statistikken for godkjente nettskoler viser hvor mange kursdeltagelser som har funnet sted ved nettskoler innenfor siste skoleår. Kvinner står for litt over 14 300 av årets kursdeltagelser. Under halvparten så mange kursdeltagelser, knapt 7 000, er tatt av menn.

Figur 1. Nettskoler, antall kursdeltagelser, etter kjønn

Kursdeltakelser
Menn 6958
Kvinner 14333

Høyere fullføring blant kvinner

Menn kommer også noe dårligere ut med tanke på kursfullføringer i perioden. I skoleåret 2018/19 var det til sammen litt under 8 400 fullførte og 4 400 avbrutte kursdeltagelser. Litt i overkant av 8 500 av kursdeltagelsene pågikk fortsatt ved periodeslutt. Av kursdeltagelsene blant menn ble 33 prosent fullført i perioden. Tilsvarende andel for kvinnene lå på 42 prosent. Ved periodeslutt var omtrent like stor andel av kursdeltagelsene for menn og kvinner fortsatt pågående. Samlet sett tyder dette på en høyere fullføring blant kvinner enn menn.

Figur 2. Nettskoler, utfall av kursdeltagelser, etter kjønn

Begge kjønn Menn Kvinner
Fullført 39.3 33.1 42.4
Avbrutt 20.6 26.0 17.9
Holder på 40.1 40.8 39.7

Om utfall

I nettskolestatistikken telles det tre mulige statuser for utfall av et kurs; fullført, avbrutt og pågående:

  • Et fullført kurs på en nettskole vil si at en deltager fyller de krav som stilles for fullføring av studietilbudet han/hun har deltatt på (krav til innleveringer, eventuelle tester o.l.). Én deltager kan ha fullført flere kurs innenfor et skoleår.
  • Avbrutt vil si at deltageren har meldt seg av kurset underveis eller at studieretten er utgått i løpet av skoleåret.
  • Pågående kursdeltagelser er fortsatt i gang ved slutten av det gjeldende skoleåret.

Om registrering av kurs

Ikke alle nettbaserte undervisningsopplegg omfattes av denne statistikken. Her dekkes kun aktiviteten ved nettskoler med offentlig godkjenning. Dette innebærer at blant annet nettbasert undervisning ved universiteter og høyskoler ikke fanges opp i denne statistikken.

Faktaside