Gjennomføring i videregående øker, særlig i Finnmark

Publisert:

Endret:

Andelen elever som har fullført videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har på landsbasis økt til 73 prosent i løpet av de siste årene. I Finnmark er andelen mindre, men økningen mer markant.

Nesten 65 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2011 og inngår i statistikken over gjennomføring i videregående opplæring for 2016.

Figur 1

Figur 1. Gjennomføring i videregående opplæring, 2011-2016. Klikk på bildet for større versjon.

73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er en økning på over 3 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Oppgangen var særlig markert mellom kullene som startet i videregående i 2009 og 2010, da fullføring med studie- og yrkeskompetanse gikk fra 70,8 til 72,6 prosent. 2016-tallene for elevene som startet i 2011, viser fortsatt økt gjennomføring.

Satsinger for økt gjennomføring

De senere årene har det vært stor oppmerksomhet både på lokalt og nasjonalt nivå rundt gjennomføring i videregående, med blant annet nasjonale satsinger for økt gjennomføring, først gjennom Ny GIV fra 2010 til 2013, etterfulgt av Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Selv om andel fullført med studie- eller yrkeskompetanse har økt de siste par årene, kan vi ikke ut i fra den nasjonale statistikken alene konkludere rundt hvorvidt spesifikke satsinger har hatt en positiv effekt eller ikke.

Gapet mellom Finnmark og landet for øvrig er redusert

Over perioden som dekker startkullene fra 2006 til 2011, har det vært en økning i gjennomføring i alle av landets fylker.

Finnmark er fremdeles fylket med den minste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse, men gapet til de andre fylkene minker. Av 2006-kullet hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett. For 2011-kullet i Finnmark hadde andelen gått opp til over 64 prosent, under 10 prosentpoeng lavere enn for hele landet.

Figur 2

Figur 2. Gjennomføring i videregående øker, særlig i Finnmark

Fremgangen i Finnmark har vært noe større på studieforberedende enn yrkesfaglige utdanningsprogram, og på studieforberedende skiller ikke Finnmark seg lengre klart fra de øvrige fylkene. Økningen i gjennomføringen i Finnmark er særlig stor – over 9 prosentpoeng – for 2011-kullet sammenlignet med 2010-kullet.

Figur 3. Elever som startet i vg1 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring 2016. Etter utdanningsprogram og kjønn.

Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fullført grunnkompetanse Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Gjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
I alt studieforeb. 75.7 10.2 1.2 2.2 6.4 4.3
Menn studieforeb. 71.2 10.7 1.6 2.8 8.6 5.0
Kvinner studieforeb. 79.5 9.8 0.9 1.6 4.5 3.7
I alt yrkesfaglig 39.9 19.5 3.1 9.3 6.2 22.1
Menn yrkesfaglig 33.3 22.6 3.6 10.3 6.0 24.2
Kvinner yrkesfaglig 48.7 15.1 2.4 8.0 6.6 19.1

Figur 4. Studieforeberedende utdanningsprogram. Elever som startet i vg1 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring 2016

Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fullført grunnkompetanse Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Gjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
Studiespesialisering 75.6 10.3 1.3 2.1 6.4 4.2
Idrettsfag 76.1 10.4 0.2 2.5 7.0 3.8
Musikk, dans og drama 77.2 8.6 1.4 2.2 5.3 5.3

Figur 5. Yrkesfaglig utdanningsprogram. Elever som startet i vg1 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring 2016

Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fullført grunnkompetanse Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Gjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
Medier og kommunikasjon 70.2 10.7 1.0 2.8 7.9 7.5
Helse- og oppvekstfag 47.3 15.6 3.1 8.2 7.2 18.6
Naturbruk 47.5 10.4 5.9 7.7 7.1 21.5
Design- og håndtverk 34.1 17.7 3.1 10.4 7.9 26.9
Teknikk og industriell produksjon 37.9 16.8 3.1 11.0 3.8 27.5
Service og samferdsel 38.1 16.3 3.8 9.1 7.5 25.3
Bygg- og anleggsteknikk 31.7 22.3 3.7 10.5 6.1 25.7
Restaurant- og matfag 31.1 13.9 8.6 13.1 4.5 28.7
Elektrofag 18.9 41.2 0.5 11.9 5.3 22.3

Figur 6. Elever som startet i vg1 2011, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring 2016. Etter grunnskolepoeng.

Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fullført grunnkompetanse Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Gjennomført VG3 eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
10-25 poeng 8.9 10.7 7.4 15.2 6.2 51.7
25-29 poeng 19.2 16.4 3.6 14.2 10.0 36.6
30-34 poeng 34.3 21.6 1.3 10.7 11.8 20.3
35-39 poeng 53.5 21.4 0.2 6.1 9.1 9.7
40-44 poeng 71.8 15.3 0.1 2.6 5.5 4.7
45-49 poeng 85.1 9.3 0.0 1.2 2.3 2.1
50-54 poeng 91.3 6.3 0.0 0.4 0.9 1.1
55 poeng eller flere 94.4 4.3 0.0 0.3 0.2 0.8

 

Faktaside

Kontakt