Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2015

Fakta om utdanning 2017

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Ved hjelp av tekst, tabeller, figurer og kart gir denne publikasjonen deg korte fakta om utdanning i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2017. Nøkkeltall fra 2015

Ansvarlig

Geir Nygård

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9429-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9428-0

Antall sider

36

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt