Faktahefter 

– nøkkeltall fra 2013

Fakta om utdanning 2015

Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

Hvor i landet går færrest barn i barnehage? Innenfor hvilken studieretning er fordelingen mellom kvinner og menn jevnest? Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2015. – nøkkeltall fra 2013

Ansvarlig

Geir Nygård

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9043-5

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt