Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2007

Fakta om utdanning 2009

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2009. Nøkkeltall fra 2007

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7476-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7475-6

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt