Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2006

Fakta om utdanning 2008

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2006.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2006.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2008. Nøkkeltall fra 2006

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (trykt)

978-82-537-7259-2

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt