Færre studerer i utlandet

Publisert:

Vi er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men de siste to årene har færre studenter dratt ut. Størst nedgang har det vært blant dem som vil til Storbritannia og Danmark.

Høsten 2016 studerte knapt 16 000 studenter fra Norge i utlandet, nesten 1 000 færre enn året før. Men i perioden 2007-2014 var det blitt gradvis flere gradsstudenter fra Norge i utlandet: fra 11 200 utenlandsstudenter til en topp på 16 900.

Figur 1. Gradsstudenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I alt 12763 13928 13986 14375 14134 13157 12343 11746 11201 11286 12380 13555 14616 15592 15746 16916 16687 15762
Menn 5512 6037 6151 6381 6319 5726 5229 4900 4691 4666 5033 5424 5785 6010 6088 6283 6143 5958
Kvinner 7251 7891 7835 7994 7815 7431 7114 6846 6510 6620 7347 8131 8831 9582 9658 10633 10544 9804

Sammenlignet med andre OECD-land har svært mange studenter fra Norge søkt til utlandet. En årlig rapport fra OECD viser blant annet andelen utenlandsstudenter i ulike land. Ifølge Education at a Glance 2016 var nær 7 prosent av alle norske studenter i utlandet i studieåret 2013/14. Enda vanligere å studere utenlands var det for islendingene der 14 prosent valgte å dra ut. Studenter i Sverige, Finland og Danmark foretrakk i større grad hjemlandet. I disse nordiske landene var andelen utenlandsstudenter henholdsvis 4,2, 2,9 og 2,0 prosent. I EU studerte i gjennomsnitt 3,0 prosent utenfor hjemlandet.

Figur 2. Andel studenter i utlandet for ulike OECD-land i studieåret 2013/2014

Andel Andel
USA 0.3
Chile 0.8
Mexico 0.8
Japan 0.9
Australia 1.0
Tyrkia 1.0
Polen 1.2
Spania² 1.5
Storbritannia 1.5
OECD-gjennomsnitt 1.6
Danmark 2.0
Nederland 2.3
New Zealand 2.5
Ungarn 2.6
Slovenia 2.7
Belgia 2.8
Italia 2.8
Finland 2.9
EU-gjennomsnitt 3.0
Tsjekkia 3.1
Portugal 3.1
Korea 3.3
Canada¹ 3.4
Frankrike 3.5
Sverige 4.2
Østerrike 4.3
Israel 4.4
Tyskland 4.5
Sveits 4.9
Estland 6.6
Norge 6.8
Latvia 7.0
Irland 8.0
Island 13.7
Slovakia 14.2

Stadig flest i Storbritannia og Danmark

Høsten 2016 var det klart flest gradsstudenter fra Norge i Storbritannia med 4 450 studenter. På de neste plassene fulgte 2 400 studenter i Danmark og nesten 1 800 i USA. Selv om Storbritannia og Danmark har vært de to mest populære studielandene siden 2006, var det størst nedgang i nettopp disse to landene mellom 2015 og 2016: rundt 17 prosent færre i Danmark og 10 prosent færre i Storbritannia.

Tidlig på 2000-tallet var Australia et populært studieland. 3 000 studenter fra Norge dro den gang "down under". I årene 2001-2003 var Australia det mest populære landet å studere i. I 2016 var det derimot bare 700 studenter fra Norge i Australia, som er det minste antallet på over 20 år.

Figur 3. Gradsstudenter fra Norge i høyere utdanning i utvalgte studieland

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Danmark 1452 1557 1590 1707 1856 1942 1940 1976 2008 2060 2202 2423 2606 2693 2634 2974 2898 2407
Sverige 655 650 641 694 733 773 727 732 731 762 768 709 696 733 672 727 617 559
Frankrike 335 349 349 345 359 349 276 252 225 178 206 214 231 227 209 213 222 236
Irland 122 134 150 174 167 166 174 181 140 125 123 131 106 89 81 92 66 84
Italia 73 79 101 128 187 210 214 208 136 83 63 55 65 85 77 76 87 86
Nederland 515 562 541 499 404 364 342 353 348 354 338 357 365 379 353 370 384 431
Polen 293 312 337 370 403 536 719 856 953 1079 1261 1364 1457 1505 1455 1571 1601 1550
Spania 59 81 111 183 202 180 188 145 94 68 71 98 105 131 127 186 258 255
Storbritannia 3910 3739 3336 3292 3147 2742 2583 2372 2350 2515 2965 3417 4010 4510 4702 5182 4953 4442
Sveits 221 212 167 152 131 115 129 103 72 62 61 50 48 36 50 56 45 48
Tyskland 723 661 594 529 483 458 376 324 274 233 188 183 184 204 210 212 200 224
Ungarn 490 591 642 655 692 704 750 713 673 665 687 735 776 805 793 928 996 1024
Tsjekkia 0 51 63 76 0 0 0 0 247 234 249 253 284 312 325 355 334 314
Slovakia 3 4 8 17 0 0 0 0 181 219 263 303 343 413 445 488 509 534
Canada 132 153 161 187 178 197 187 184 175 173 176 151 134 128 144 126 145 153
USA 1700 1569 1373 1163 1001 880 808 775 768 790 932 1176 1347 1557 1707 1837 1856 1779
Australia 1678 2809 3366 3695 3477 2729 2072 1655 1354 1233 1307 1384 1258 1119 1005 771 735 715

Mange årsaker til at studieland blir populære

Å studere i utlandet har lange tradisjoner. Det kan være flere og sammensatte årsaker til at valg av studieland varierer fra ett år til det neste, og spesielt gjennom en lengre periode. Språklige utfordringer, kostnader, støtte- og stipendordninger, utdanningstilbud, valutasvingninger, autorisasjonskrav, medieomtale og risiko kan være noen av årsakene til at valg av studieland varierer.

Irland og Ungarn populære blant kvinner

Kvinner har vært i flertall blant utenlandsstudentene i mange år, og de siste 20 årene har omtrent 60 prosent vært kvinner. Dette stemmer godt med kvinneandelen i høyere utdanning i Norge også.

Blant de fem landene som er vertskap for mer enn 1 000 studenter fra Norge i 2016, var det størst kvinneandel i Ungarn med nesten 70 prosent. Størst andel kvinner finner vi i Irland, der 74 prosent av de 84 studentene fra Norge var kvinner i 2016. Canada har i mange år hatt minst andel kvinnelige studenter fra Norge, men har gått fra 43 prosent kvinner i 2014 til 59 prosent i 2016.

Helsefag i Øst-Europa – økonomi i våre naboland

Hvilke fag utenlandsstudentene velger, skiller seg en del fra studentenes valg i Norge. De som studerer i utlandet, er overrepresentert innenfor fagområdet helse-, sosial- og idrettsfag. Tre av ti gradsstudenter i utlandet i 2016 tok utdanning innenfor dette fagområdet. Andre populære fagområder var samfunnsfag og juridiske fag samt økonomiske og administrative fag, begge med en andel på 20 prosent.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) peker i et arbeidsnotat på at "prestisjeutdanninger" som er vanskelige å komme inn på i Norge – som medisin, veterinærmedisin, tannlege og psykologi – trekker til seg studenter fra Norge. Den stadige økningen i engelskspråklige studieprogrammer i østeuropeiske land som Polen og Ungarn har lenge trukket til seg medisinstudenter, men også veterinær- og tannlegestudenter har de siste årene søkt seg østover.

Gradsstudenter i økonomi og administrasjon velger som regel Norden og engelskspråklige land.