Barnehagedekningen fortsetter å øke

Publisert:

I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

Til sammen var det 282 600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015. Dekningsgraden for 1–5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før. Dekningsgraden for 1- og 2-åringer år var 82 prosent, og dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige år. For 3–5-åringer var dekningsgraden 97 prosent, og det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Dekningsgraden varierer mye mellom fylkene. Høyest dekningsgrad var det i Sør-Trøndelag og Troms med 94 prosent, samt Nord-Trøndelag med 93 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Oslo og Østfold med henholdsvis 88 og 89 prosent.

Figur 1. Dekningsgrad 1-5 åringer

Dekningsgrad 1-5 åringer
2000 62.0
2001 63.3
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.2
2005 76.2
2006 80.4
2007 84.3
2008 87.2
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.7
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2015 90.4

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

I 2016 var det 46 000 minoritetsspråklige barn i barnehage, en økning på 7 prosent fra året før. Andelen minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år i barnehage i forhold til barn i samme alder med innvandrerbakgrunn var 76 prosent i 2016, 2 prosentpoeng høyere enn i 2015.

Figur 2. Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år

Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år i barnehage
2005 6.2
2006 6.7
2007 7.6
2008 8.5
2009 9.3
2010 9.9
2011 10.8
2012 12.0
2013 13.2
2014 14.4
2015 15.3

Andelen minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i alderen 1–5 år var 16 prosent, en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Stabil andel ansatte menn

I 2016 var 9 prosent av alle ansatte i basisvirksomhet i barnehager menn, det samme som i 2015. De fleste menn i basisvirksomhet er ansatt som assistenter. I alt var det 3 300 mannlige assistenter i barnehager, eller 11,5 prosent av alle assistenter. I 2016 var det nær 2 200 menn som var pedagogiske ledere i barnehager, det utgjør 8 prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager. I overkant av 500 menn var styrere i barnehager, noe som utgjorde 8 prosent av alle styrere.

Ansattes utdanningsbakgrunn

Av samtlige styrere og pedagogiske ledere var det 91 prosent som hadde barnehagelærerutdanning i 2016. På grunn av endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn som ble gjort i 2016, er ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere år.

Faktaside

Kontakt