438413_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
438413
statistikk
2021-02-22T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
true

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2020, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Fra og med 18. mai 2021 vil statistikkene Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT og Omsetningsindeks for næringslivstjenester publiseres som Omsetningsindeks for tjenester.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2015=1001
4. kvartal 2020
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
1Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.
Transport og lagring81,5-15,7
Landtransport og rørtransport117,1-12,2
Sjøfart77,01,2
Lufttransport36,5-62,5
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport71,5-23,4
Post og distribusjonsvirksomhet92,1-21,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet97,2-20,9
Overnattingsvirksomhet72,0-33,8
Serveringsvirksomhet111,2-14,9
Informasjon og kommunikasjon132,11,8
Forlagsvirksomhet106,32,6
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak133,9-4,7
Radio- og fjernsynskringkasting73,3-36,8
Telekommunikasjon116,51,6
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi170,06,7
Informasjonstjenester121,6-0,2