352726_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
352726
statistikk
2019-02-28T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2018, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2010=100
4. kvartal 2018
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring97,4-2,5
Landtransport og rørtransport124,36,4
Sjøfart84,5-4,5
Lufttransport98,9-10,2
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport92,9-4,9
Post og distribusjonsvirksomhet98,7-11,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet112,32,7
Overnattingsvirksomhet98,2-0,3
Serveringsvirksomhet120,14,2
Informasjon og kommunikasjon121,33,4
Forlagsvirksomhet109,04,5
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak144,114,1
Radio- og fjernsynskringkasting104,9-6,4
Telekommunikasjon113,00,9
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi137,76,8
Informasjonstjenester106,0-8,9