338406_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
338406
statistikk
2018-06-01T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT1. kvartal 2018, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2010=100
1. kvartal 2018
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring87,60,6
Landtransport og rørtransport101,33,3
Sjøfart71,3-2,3
Lufttransport115,46,7
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport88,7-1,8
Post og distribusjonsvirksomhet103,82,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet96,74,4
Overnattingsvirksomhet90,32,3
Serveringsvirksomhet100,35,7
Informasjon og kommunikasjon108,12,8
Forlagsvirksomhet103,6-0,7
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak110,512,0
Radio- og fjernsynskringkasting103,74,9
Telekommunikasjon97,02,6
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi119,73,0
Informasjonstjenester116,85,3