268790_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
268790
Godt kvartal for produksjon av film, video og fjernsynsprogram
statistikk
2016-11-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT3. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt kvartal for produksjon av film, video og fjernsynsprogram

Virksomhetene innen produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer har hatt en jevn økning i omsetningen i 2016. I 3. kvartal viste foreløpige tall en vekst på 17,5 prosent fra samme kvartal året før.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
3. kvartal 2016
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring127,1-6,7
Landtransport og rørtransport123,61,8
Sjøfart126,4-14,6
Lufttransport179,25,0
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport126,2-5,1
Post og distribusjonsvirksomhet82,1-4,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet154,15,9
Overnattingsvirksomhet162,19,4
Serveringsvirksomhet149,43,8
Informasjon og kommunikasjon111,70,8
Forlagsvirksomhet86,6-4,1
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak122,716,5
Radio- og fjernsynskringkasting137,510,1
Telekommunikasjon102,7-1,8
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi130,83,2
Informasjonstjenester155,3-0,4

I næringshovedområdet «informasjon og kommunikasjon» økte virksomhetene omsetningen svakt med 0,8 prosent i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015. Redusert omsetning i næringene «forlagsvirksomhet» og «telekommunikasjon» bidro mest til den svake utviklingen samlet sett.

Fortsatt god vekst for overnattings- og serveringsvirksomhet

Så langt i 2016 har det vært en jamn økning i omsetningen til virksomhetene i næringshovedområdet «overnattings- og serveringsvirksomhet». «Overnattingsvirksomhet» økte omsetningen med 9,4 prosent i 3. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015. For næringen «serveringsvirksomhet» var veksten 3,8 prosent i samme periode.

Vekst for landtransport

For samtlige næringshovedgrupper økte omsetningen, med unntak av «godstransport med jernbane» som hadde en nedgang på 12,7 prosent. «Godstransport på vei», som er den dominerende næringshovedgruppen, hadde en vekst i omsetningen på 2,2 prosent i 3. kvartal 2016.

Opp og ned for sjøfart

For virksomheter i næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods», som dominerer næringen, ble omsetningen redusert med 17,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Virksomheter i næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med passasjerer» økte derimot omsetningen med 7,7 prosent i samme periode

Oppgang for lufttransport

Virksomheter i næringen «lufttransport» hadde en oppgang i omsetningen på 5,0 prosent i 3. kvartal 2016 fra samme kvartal året før. Begge næringshovedgruppene, «lufttransport med passasjerer» og «lufttransport med gods», bidro til den positive utviklingen.

Usikkerhet i de foreløpige kvartalstalleneÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på data fra Skattedirektoratets merverdiavgiftsregister. For 2. og 4. kvartal blir kun en måned av kvartalet innrapportert og de resterende 2 måneder beregnet med utgangspunkt i utviklingen mellom tilsvarende terminer året før. For 1. og 3. kvartal er 2 måneder innrapportert og 1 måned beregnet. De foreløpige kvartalstallene er følgelig beheftet med en betydelig usikkerhet. Ved hver ny kvartalspublisering vil alle kvartaler i de siste to årene bli justert, som følge av mer editering og at beregninger blir erstattet med faktisk innrapporterte tall. For detaljert informasjon om usikkerheten, se Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB