268782_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
268782
Vekst for landtransport
statistikk
2016-08-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Indeksen viser endring i omsetning for transport, reiseliv og IKT. Godstransport på vei økte sin omsetning med 2,0 prosent i 2. kvartal 2016.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT2. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst for landtransport

Nesten samtlige næringshovedgrupper i næringen ‘landtransport og rørtransport’ økte omsetningen i 2. kvartal 2016 sammenlignet med 2. kvartal 2015.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
2. kvartal 2016
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring128,6-5,1
Landtransport og rørtransport124,92,5
Sjøfart124,6-11,2
Lufttransport193,30,4
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport128,3-4,5
Post og distribusjonsvirksomhet89,7-2,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet143,77,1
Overnattingsvirksomhet135,76,9
Serveringsvirksomhet148,57,1
Informasjon og kommunikasjon116,5-0,3
Forlagsvirksomhet89,30,7
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak128,819,3
Radio- og fjernsynskringkasting126,6-5,2
Telekommunikasjon99,8-5,1
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi150,42,1
Informasjonstjenester152,85,0

Unntaket var næringshovedgruppen ‘godstransport med jernbane’ hvor omsetningen gikk ned med 15,7 prosent. ‘Godstransport på vei, herunder flyttetransport’, som er den dominerende næringshovedgruppen, økte omsetningen med 2,0 prosent i 2. kvartal 2016, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Nedgang for sjøfart

Næringen ‘sjøfart’ hadde en nedgang i omsetningen på 11,2 prosent i 2. kvartal 2016 sammenlignet med 2. kvartal i 2015. Næringshovedgruppen ‘sjøfart og kysttrafikk med passasjerer’ økte omsetningen, mens den sterkt dominerende næringshovedgruppen ‘sjøfart og kysttrafikk med gods’ hadde nedgang i omsetningen.

Svak utvikling for lufttransport

Næringen ‘lufttransport’ består av næringshovedgruppene ‘lufttransport med passasjerer’ og ‘lufttransport med gods’. Førstnevnte gruppe hadde en svak økning i omsetningen på 0,4 prosent, mens sistnevnte gruppe opplevde en svak reduksjon i omsetningen på 0,5 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Jevn vekst for overnattings- og serveringsvirksomhet

Foreløpige tall viser at næringene ‘overnattingsvirksomhet’ og ‘serveringsvirksomhet’ økte omsetningen med henholdsvis 6,9 og 7,1 prosent i 2. kvartal i år sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Svak nedgang for Informasjon og kommunikasjon

Næringshovedområdet ‘informasjon og kommunikasjon’ reduserte omsetningen med 0,3 prosent fra 2. kvartal 2015 til samme kvartal 2016.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB