251410_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
251410
God vekst for overnattingsvirksomhet
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Indeksen viser endring i omsetning for transport, reiseliv og IKT. Overnattingsvirksomhet økte sin omsetning med 6,7 prosent i 1. kvartal 2016.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT1. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God vekst for overnattingsvirksomhet

Omsetningsindeksen for næringen «overnattingsvirksomhet» økte med 6,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2015.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
1. kvartal 2016
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring129,21,0
Landtransport og rørtransport119,01,1
Sjøfart128,2-1,5
Lufttransport194,21,6
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport130,15,2
Post og distribusjonsvirksomhet92,4-3,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet125,05,8
Overnattingsvirksomhet125,96,7
Serveringsvirksomhet124,45,2
Informasjon og kommunikasjon122,8-2,5
Forlagsvirksomhet107,6-4,7
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak122,017,5
Radio- og fjernsynskringkasting134,11,4
Telekommunikasjon99,2-10,5
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi156,32,6
Informasjonstjenester170,87,8

Alle de fire næringshovedgruppene som utgjør næringen «overnattingsvirksomhet» økte omsetningen i 1. kvartal i 2016. Blant hovedgruppene i næringen er det «hotellvirksomhet» som har størst omsetning. Bedriftene i denne gruppen økte omsetningen med 4,0 prosent.

Økningen i omsetning for «overnattingsvirksomhet» kan ses i sammenheng med SSBs overnattingsstatistikk som også viste en økning i antall gjestedøgn i 1. kvartal.

Fortsatt oppgang for lufttransport

Veksten fortsetter for bedriftene i næringen «lufttransport», hvor omsetningen i 1. kvartal 2016 økte med 1,6 prosent fra 1. kvartal 2015. Den dominerende næringshovedgruppen er «lufttransport med passasjerer». Her økte omsetningen med 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

landtransport fortsetter å øke

Omsetningen for bedrifter innen «landtransport og rørtransport» økte med 1,1 prosent i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Omsetningen for næringshovedgruppen «godstransport med jernbane» gikk ned med 0,7 prosent, mens omsetningen for «godstransport på vei, herunder flyttetransport», økte med 0,3 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2015.

Nedgang for sjøfart

Omsetningen for næringen «sjøfart» ble redusert med 1,5 prosent i 1. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. Næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med passasjerer» økte omsetningen med 7,6 prosent. «sjøfart og kysttrafikk med gods», som dominerer næringshovedgruppen, opplevde at omsetningen ble redusert med 2,2 prosent.

Svak nedgang for informasjon og kommunikasjon

Omsetningen for bedrifter innen «informasjon og kommunikasjon» gikk ned med 2,5 prosent fra 1. kvartal 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB