199025
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
199025
Redusert omsetning for godstransport på vei og jernbane
statistikk
2016-02-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Reiseliv, Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Indeksen viser omsetning for transport, reiseliv og IKT. Godstransport med jernbane hadde omsetningsnedgang på 0,7 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert omsetning for godstransport på vei og jernbane

Omsetningen innen næringshovedgruppen ‘Godstransport på vei’ gikk i likhet med ‘Godstransport med jernbane’ ned i 4. kvartal 2015 sammenlignet med 4. kvartal 2014.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
4. kvartal 2015
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring140,05,9
Landtransport og rørtransport127,01,1
Sjøfart158,214,4
Lufttransport140,8-0,9
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport132,3-0,2
Post og distribusjonsvirksomhet100,1-0,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet133,83,6
Overnattingsvirksomhet117,3-1,3
Serveringsvirksomhet143,66,1
Informasjon og kommunikasjon130,2-0,5
Forlagsvirksomhet109,4-4,0
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak139,16,7
Radio- og fjernsynskringkasting142,3-1,7
Telekommunikasjon110,2-2,7
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi163,72,6
Informasjonstjenester164,81,9

Etter en lengre periode med jevn vekst i omsetningen innenfor ‘Godstransport på vei’, gikk omsetningen ned i 4. kvartal 2015. Nedgangen var på 0,5 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2014. For virksomheter innenfor ‘Godstransport med jernbane’ ble omsetningen redusert med 0,7 prosent i samme periode.

Vekst for sjøfart

‘Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer’ opplevde sammen med ‘Sjøfart og kysttrafikk med gods’ økt omsetning i 4. kvartal 2015. I forhold til 4. kvartal i 2014 var veksten på henholdsvis 3,9 og 15,2 prosent.

Nedgang for lufttransport med passasjerer

For virksomheter i næringshovedgruppen ‘Lufttransport med passasjerer’ gikk omsetningen ned med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Jevn vekst for serveringsvirksomhet

Omsetningen til serveringsvirksomheter fortsetter å øke. Sett i forhold til 4. kvartal 2014 var veksten på 6,1 prosent. Overnattingsvirksomheter opplevde derimot en nedgang i omsetningen på 1,3 prosent i samme periode.

Svak nedgang for informasjon og kommunikasjon

Næringshovedområdet ‘Informasjon og kommunikasjon’ hadde en svak nedgang i omsetningen på 0,5 prosent fra 4. kvartal 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB