199023
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
199023
Lavere omsetning i forlagsvirksomhet
statistikk
2015-11-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Reiseliv, Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT. I 3. kvartal 2015 gikk omsetningen ned med 3,2 prosent for forlagsnæringen.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT3. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere omsetning i forlagsvirksomhet

For næringen «forlagsvirksomhet» gikk omsetningen ned med 3,2 prosent i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
3. kvartal 2015
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring132,76,0
Landtransport og rørtransport117,6-1,0
Sjøfart149,712,6
Lufttransport146,93,5
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport126,73,2
Post og distribusjonsvirksomhet84,21,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet144,95,7
Overnattingsvirksomhet148,65,3
Serveringsvirksomhet142,75,9
Informasjon og kommunikasjon107,7-1,3
Forlagsvirksomhet91,6-3,2
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak100,81,5
Radio- og fjernsynskringkasting125,32,0
Telekommunikasjon99,5-3,2
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi122,70,3
Informasjonstjenester149,72,8

Foreløpige tall viser at omsetningen utviklet seg forskjellig for de to næringshovedgruppene som utgjør forlagsnæringen. Næringshovedgruppen «utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet» reduserte sin omsetning med 5,6 prosent, mens gruppen «utgivelse av programvare» økte sin omsetning svakt med 0,4 prosent.

Nedgang for land- og rørtransport

Næringen «landtransport og rørtransport» opplevde også en nedgang i omsetningen. Sammenlignet med 3. kvartal i fjor, gikk omsetningen ned med 1,0 prosent. Det var i hovedsak næringshovedgruppen «rørtransport» som bidro til denne utviklingen, med en reduksjon i omsetningen på 15,6 prosent.

Vekst for sjøfart og lufttransport

Bedriftene innenfor sjøfartsnæringen, økte omsetningen med 12,6 prosent i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Begge næringshovedgruppene innenfor sjøfart, «sjøfart og kysttrafikk med passasjerer» samt «sjøfart og kysttrafikk med gods» bidro til den positive utviklingen dette kvartalet.

Omsetningen for lufttransportnæringen økte med 3,5 prosent fra 3. kvartal 2014 til samme kvartal i år. Begge næringshovedgruppene, «lufttransport med passasjerer» og «lufttransport med gods», bidro til økningen.

Fortsatt vekst for overnatting og servering

Omsetningsindeksen for næringshovedområdet «overnattings- og serveringsvirksomhet» fortsatte å øke i 3.kvartal, sammenlignet med 3. kvartal i 2014. Overnattingsvirksomheten hadde en vekst i omsetningen på 5,3 prosent, mens serveringsvirksomheten økte omsetningen med 5,9 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB