199021_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
199021
Solid vekst for godstransport
statistikk
2015-09-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT. Solid vekst for sjøfartsnæringene.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT2. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Solid vekst for godstransport

Bedriftene i sjøfartsnæringene økte omsetningen med 13,5 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2014, mens bedriftene innen land- og rørtransport kunne vise til en omsetningsvekst på 4,4 prosent.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
2. kvartal 2015
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring129,66,8
Landtransport og rørtransport122,34,4
Sjøfart137,913,5
Lufttransport138,7-9,6
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport128,85,0
Post og distribusjonsvirksomhet90,00,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet133,82,8
Overnattingsvirksomhet124,4-0,7
Serveringsvirksomhet139,44,8
Informasjon og kommunikasjon120,55,1
Forlagsvirksomhet87,7-2,8
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak99,84,1
Radio- og fjernsynskringkasting144,87,4
Telekommunikasjon108,35,5
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi155,28,6
Informasjonstjenester149,91,4

Innen sjøfart var det særlig godstransporten som gjorde det godt. Bedrifter innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods», økte omsetningen med 14,5 prosent fra samme periode i 2014. For bedrifter innen sjøfart og kysttrafikk med passasjerer var veksten på 3,7 prosent.

Når det kom til land- og rørtransport var det bedrifter innenfor godstransport på vei som trakk opp, med en økning i omsetningen på 5,0 prosent.

Svakt kvartal for lufttransporten

Omsetningsindeksen i årets 2. kvartal for næringen lufttransport gikk ned med 9,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2014. Næringen består av næringshovedgruppene lufttransport med passasjerer og lufttransport med gods, der passasjertransporten er dominerende.

Vekst for informasjon og kommunikasjon

Omsetningen for bedrifter innen informasjon og kommunikasjon økte med 5,1 prosent fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015.

Økt omsetning for serveringsvirksomhet

Omsetningsindeksen for overnattings- og serveringsvirksomhet økte med 2,8 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2014. Overnattingsvirksomheten gikk svakt ned med 0,7 prosent, mens serveringsvirksomheten økte med 4,8 prosent.

Foreløpige tallÅpne og lesLukk

2. kvartal er i de fleste næringene basert på tall for kun april måned. Tall for mai og juni er beregnet med utgangspunkt i utviklingen fra 2. til 3. termin i 2014. Derfor må tallene for 2. kvartal 2015 betraktes som foreløpige, og utviklingen mot tidligere kvartaler må tolkes med varsomhet. Når tallene for 3. kvartal frigis 27. november vil de estimerte tallene for mai og juni bli erstattet med innrapportert terminomsetning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB