199027_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
199027
Fortsatt god vekst for lufttransport
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeksen innenfor ‘lufttransport’ var 196,6 i 1. kvartal 2015, 23,4 prosent høyere enn samme kvartal 2014.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT1. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt god vekst for lufttransport

Omsetningen for næringen ‘lufttransport’ økte med 23,4 prosent i 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
1. kvartal 2015
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring124,811,3
Landtransport og rørtransport115,27,1
Sjøfart128,817,4
Lufttransport196,623,4
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport115,13,5
Post og distribusjonsvirksomhet92,00,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet117,78,0
Overnattingsvirksomhet113,87,4
Serveringsvirksomhet119,98,2
Informasjon og kommunikasjon122,65,9
Forlagsvirksomhet110,82,1
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak105,59,7
Radio- og fjernsynskringkasting124,2-3,9
Telekommunikasjon107,57,2
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi147,38,4
Informasjonstjenester163,25,7

Omsetningsindeksen for bedriftene innenfor næringen ‘lufttransport’ var på 196,6 i 1. kvartal 2015. Dette er 23,4 prosent høyere enn samme kvartal året før. Næringen består av næringshovedgruppene ‘lufttransport med passasjerer’ og ‘lufttransport med gods samt romfart’, der passasjertransporten er dominerende.

Oppgang også for sjøfartsnæringen

Veksten fortsatte også for bedriftene innen sjøfartsnæringen der omsetningen i 1. kvartal 2015 økte med 17,4 prosent fra 1. kvartal 2014. Den største næringshovedgruppen ‘sjøfart og kysttrafikk med gods’ steg med 18,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2014.

Landtransport vokser fortsatt

Omsetningsindeksen for bedriftene innen ‘landtransport og rørtransport’ endte på 115,2 i 1. kvartal 2015. Dette er 7,1 prosent høyere enn samme kvartal året før. Omsetningen for næringshovedgruppen ‘godstransport med jernbane’ gikk ned med 2,0 prosent, mens omsetningen for ‘passasjertransport med jernbane’ derimot økte med 7,0 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2014. Omsetningen for bedriftene innen ‘rørtransport’ økte med 9,4 prosent i samme periode.

Vekst for informasjon og kommunikasjon

Omsetningen for bedrifter innen ‘informasjon og kommunikasjon’ økte med 5,9 prosent fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Vekst for overnatting og servering

Omsetningsindeksen for ‘overnattings- og serveringsvirksomhet’ økte med 8,0 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2014. Overnattingsvirksomhet, som omhandler både hoteller og campingplasser, hadde en omsetningsvekst på 7,4 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB