158835_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
158835
God vekst for kollektivtransport
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God vekst for kollektivtransport

Både på vei og jernbane økte omsetningen for passasjertransport i 4. kvartal i 2014 sammenliknet med samme kvartal året før.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
4. kvartal 2014
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring132,58,3
Landtransport og rørtransport129,35,0
Sjøfart131,68,9
Lufttransport162,428,3
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport134,36,5
Post og distribusjonsvirksomhet103,01,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet131,17,5
Overnattingsvirksomhet119,36,0
Serveringsvirksomhet138,18,1
Informasjon og kommunikasjon131,55,1
Forlagsvirksomhet113,32,4
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak152,26,7
Radio- og fjernsynskringkasting141,30,9
Telekommunikasjon111,26,3
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi162,57,0
Informasjonstjenester166,4-1,3

Foreløpige tall viser at omsetningen for bedriftene innen næringen ‘landtransport og rørtransport’ økte med 5 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2013. For næringshovedgruppen ‘passasjertransport med jernbane’ økte omsetningen med 13,9 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens veksten for ‘annen landtransport med passasjerer’ var på 10,4 prosent. Dette samsvarer med SSBs Kollektivtransportstatistikk, som de siste kvartalene viser at passasjerveksten holder seg.

Også oppgang for sjøfart og kysttrafikk med passasjerer

Tall for 4. kvartal 2014 viser at veksten også fortsetter for næringshovedgruppene innen sjøfart. Omsetningsindeksen for næringshovedgruppen ‘sjøfart og kysttrafikk med passasjerer’ steg med 9,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. For bedriftene innen sjøfart, som omhandler både passasjerer og gods, så økte omsetningen med 8,9 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Lufttransport med passasjerer øker fortsatt

Omsetningsindeksen for bedriftene innen ‘lufttransport med passasjerer’ endte på 163,3 i 4. kvartal 2014. Dette er 27,7 prosent høyere enn samme kvartal året før.

Bedrifter innen ‘informasjon og kommunikasjon’ økte omsetningen med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Oppturen fortsetter for overnatting og servering

Omsetningen økte for både ‘overnattings- og serveringsvirksomhet’ i denne perioden. Hoteller og campingplasser hadde en omsetningsvekst på 6,7 prosent. Alle serveringsnæringene (restaurant, barer, catering og kantiner) viste solid vekst fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB