158833_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
158833
Fortsatt vekst for lufttransporten
statistikk
2014-11-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Omsetningsindeksen for næringen ‘lufttransport’ økte med 17,4 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT3. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst for lufttransporten

Omsetningen for næringen ‘lufttransport’ økte med 17,4 prosent i 3. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal 2013.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
3. kvartal 2014
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring122,36,5
Landtransport og rørtransport118,14,7
Sjøfart128,59,1
Lufttransport135,317,4
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport120,82,6
Post og distribusjonsvirksomhet82,6-2,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet136,95,4
Overnattingsvirksomhet139,03,0
Serveringsvirksomhet135,76,9
Informasjon og kommunikasjon112,08,0
Forlagsvirksomhet97,38,6
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak102,68,7
Radio- og fjernsynskringkasting122,24,9
Telekommunikasjon103,65,8
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi127,39,7
Informasjonstjenester157,012,1

Omsetningsindeksen for bedriftene innenfor næringen ‘lufttransport’ var på 135,3 i 3. kvartal 2014. Dette er 17,4 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Både næringshovedgruppene ‘lufttransport med passasjerer' og ‘lufttransport med gods samt romfart’ hadde en betydelig økning på henholdsvis 16,8 og 60,5 prosent. Prisindekser for transport og lagring 3. kvartal 2014 viser at flybillettprisene har gått opp mer enn 9 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2013.

Solid vekst for sjøfart

Foreløpige tall for 3. kvartal 2014 viser at veksten også fortsetter for de fleste næringshovedgrupper innenfor sjøfart. Bedriftene innenfor ‘sjøfart’ økte omsetningen med 9,1 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Omsetningsindeksen for næringshovedgruppene innenfor ‘sjøfart og kysttrafikk med passasjerer’ og ‘sjøfart og kysttrafikk med gods’ økte med henholdsvis 7,0 og 9,3 prosent i samme periode.

Vekst for samlet landtransport, men gods på bane sliter

Sammenlignet med 3. kvartal 2013 var det en indeksoppgang på 4,7 prosent for bedriftene innenfor næringen ‘landtransport og rørtransport’. Omsetningsindeksen for næringshovedgruppen ‘godstransport med jernbane’ gikk ned 15,9, prosent, mens indeksen for ‘passasjertransport med jernbane’ derimot økte med 10,5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2013. Omsetningen for bedriftene innenfor ‘rørtransport’ økte med 7,2 prosent i samme periode.

IKT vokser fortsatt

Alle næringene innenfor ‘informasjon og kommunikasjon’ opplevde et godt 3. kvartal i 2014, sammenlignet med samme kvartal året før. Det er særlig IT-tjenester og informasjonstjenester som vokser mye, de hadde henholdsvis 9,7 og 12,1 prosent høyere omsetning.

Vekst for overnatting og servering

Mye fint vær i sommersesongen 2014 bidro til omsetningsvekst i ‘overnattings- og serveringsvirksomhet’. Næringene innenfor ‘overnattingsvirksomhet’ hadde en økning på 3,0 prosent fra 3. kvartal 2013 til samme periode i år. Omsetningsindeksen for campingnæringene økt med 13,8 prosent i samme periode. Overnattingsstatistikken viser oppgang for både hotell- og campingovernattinger fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Indeksen for bedriftene innenfor ‘serveringsvirksomhet’ økte med 6,9 prosent i 3. kvartal 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB