158831_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
158831
Fortsatt vekst for transport og lagring
statistikk
2014-08-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT2. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst for transport og lagring

I årets andre kvartal steg omsetningen for bedriftene innenfor transport og lagring med 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2013.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
2. kvartal 2014
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring121,37,6
Landtransport og rørtransport117,82,6
Sjøfart116,78,1
Lufttransport167,927,4
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport125,37,4
Post og distribusjonsvirksomhet89,7-0,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet126,82,5
Overnattingsvirksomhet120,0-0,8
Serveringsvirksomhet130,84,3
Informasjon og kommunikasjon112,93,9
Forlagsvirksomhet91,5-3,2
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak102,85,7
Radio- og fjernsynskringkasting120,20,1
Telekommunikasjon102,14,5
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi138,57,7
Informasjonstjenester145,94,1

Foreløpige tall for 2. kvartal 2014 viser at veksten fortsetter for de fleste næringsområdene under næringshovedområde ‘transport og lagring’. Bedriftene innenfor ‘sjøfart’ økte omsetningen med 8,1 prosent fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Bedriftene innenfor ‘sjøfart med passasjerer’ og ‘sjøfart med gods’ økte omsetningen med henholdsvis 10,3 og 7,7 prosent i samme periode. ‘Lagring og andre tjenester tilknyttet transport’ hadde en omsetningsvekst på 7,4 prosent. Omsetningen for ‘godstransport med jernbane’ gikk derimot ned med 2 prosent i 2. kvartal 2014 sammenliknet med samme kvartal året før.

Vekst for informasjon og kommunikasjon

Bedriftene innenfor ‘informasjon og kommunikasjon’ økte omsetningen med 3,9 prosent fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Næringsområdet ‘telekommunikasjon’ hadde en vekst i omsetningen på 4,5 prosent, mens bedriftene innenfor ‘tjenester tilknyttet informasjonsteknologi’ økte omsetningen med 7,7 prosent.

Moderat vekst for overnatting og servering

Bedriftene innenfor ‘overnattings- og serveringsvirksomhet’ økte omsetningen med 2,5 prosent i 2. kvartal 2014 sammenliknet med 2. kvartal i 2013. Bedriftene innenfor ‘overnattingsvirksomhet’ hadde en nedgang i omsetningen på 0,8 prosent, mens bedriftene innenfor ‘serveringsvirksomhet’ økte omsetningen med 4,3 prosent. Påsken falt i 2014 i 2. kvartal, og det bidrar til en lavere vekst i ‘overnattingsvirksomhet’ enn 2. kvartal i fjor da påsken var i 1. kvartal.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB