92923_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
92923
Lavere vekst for overnatting og servering
statistikk
2014-02-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Overnattings- og serveringsbedrifter økte omsetningen i 4. kvartal 2013 med litt over 3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012. Dette er den laveste omsetningsveksten de siste to år.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere vekst for overnatting og servering

I siste kvartal av 2013 økte omsetningen for overnattings- og serveringsbedrifter med litt over 3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012. Dette er den laveste omsetningsveksten de siste to årene.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
Andel4. kvartal 2013
Prosent av næringen per 2010VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring100,0120,15,5
Landtransport og rørtransport25,0124,65,4
Sjøfart38,4113,55,7
Lufttransport6,7132,511,9
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport25,3126,14,2
Post og distribusjonsvirksomhet4,699,42,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet100,0122,43,3
Overnattingsvirksomhet37,2112,51,5
Serveringsvirksomhet62,8128,34,3
Informasjon og kommunikasjon100,0123,84,3
Forlagsvirksomhet22,1111,52,2
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak3,5129,14,5
Radio- og fjernsynskringkasting5,1148,77,6
Telekommunikasjon36,6106,71,7
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi29,1143,16,9
Informasjonstjenester3,7176,78,7

Næringshovedområdet 'overnattings- og serveringsbedrifter' hadde i 2012 en omsetning på nesten 68 milliarder kroner, med en fordeling mellom næringene 'overnattingsvirksomhet' og 'serveringsvirksomhet' på henholdsvis 25 milliarder og 43 milliarder.

Lufttransport med sterkest vekst innenfor transport og lagring

Næringshovedområdet 'transport og lagring' består fem næringer, som i 2012 hadde en samlet omsetning på 364 milliarder kroner. Omsetningsveksten fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 var på 5,5 prosent. Mens den største næringen er 'sjøfart', med en omsetning på 139 milliarder kroner i 2012, var den største veksten innenfor 'lufttransport'. Denne næringen hadde en økning på 11,9 prosent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Omsetningen var på 27 milliarder kroner i 2012.

Moderat vekst for informasjon og kommunikasjon

'Informasjon og kommunikasjon' består av seks næringer med en samlet omsetning på 205 milliarder kroner i 2012. Endring fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 var på 4,3 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB