92919_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
92919
Solid vekst for transportnæringene
statistikk
2013-11-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT3. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Solid vekst for transportnæringene

Den solide veksten for transportnæringene i 2. kvartal ser ut til å fortsette også i 3. kvartal. Totalt steg omsetningen innenfor transport og lagring med 4,5 prosent fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
Andel3. kvartal 2013
Prosent av næringen per 2010VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring100,0115,04,5
Landtransport og rørtransport25,0111,86,2
Sjøfart38,4115,83,0
Lufttransport6,7125,54,5
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport25,3119,65,2
Post og distribusjonsvirksomhet4,685,23,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet100,0129,94,5
Overnattingsvirksomhet37,2134,04,2
Serveringsvirksomhet62,8127,54,8
Informasjon og kommunikasjon100,0100,53,0
Forlagsvirksomhet22,192,08,1
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak3,590,5-0,7
Radio- og fjernsynskringkasting5,1116,05,4
Telekommunikasjon36,696,3-0,9
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi29,1106,85,5
Informasjonstjenester3,7132,0-3,2

Passasjertransport med jernbane økte omsetningen med hele 15,5 prosent fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Godstransport på bane gikk i samme periode opp med 3,3 prosent. Samtidig steg omsetningen for bedrifter i næringsgruppen annen landtransport med passasjer 7 prosent. Også godstransport på vei gikk godt i 3. kvartal, og bedriftene i denne næringshovedgruppen rapporterte en omsetningsøkning på 5,9 prosent sammenliknet med samme kvartal året før.

Økning også for båt og fly

Passasjertransport med båt og fly fikk også høyere omsetning i 3. kvartal 2013. Bedriftene i næringshovedgruppene lufttransport med passasjerer samt sjøfart og kysttrafikk med passasjerer opplevde en omsetningsvekst på henholdsvis 4,9 og 6,2 prosent fra 3. kvartal 2012.

Godstransporten til sjøs er tre ganger så stor som passasjertransporten på sjø og luft til sammen, målt i omsetning. Bedriftene i næringshovedgruppen sjøfart og kysttrafikk med gods viste en oppgang i omsetningen på 2,6 prosent regnet fra samme tidspunkt året før.

Sterk vekst innenfor forlagsvirksomhet

For næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon økte omsetningen med 3 prosent fra 3. kvartal 2012. Forlagsvirksomhet hadde størst vekst i dette næringshovedområdet, med en økning på 8,1 prosent. Veksten skyldes høyere omsetning ved utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet, i tillegg til utgivelse av programvare.

Overnatting og servering henger med

Hotellvirksomhet er den største næringsundergruppen innenfor overnatting. Her gikk omsetningen opp med 2,4 prosent fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Den største næringsundergruppen innenfor servering er restaurantvirksomhet, og veksten her var i samme periode på 3,1 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB