Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)2006

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt) - hvert 4. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. januar 2008 2006 Flest dager til sjøs for offshore supply
15. desember 2000 1999 Mer gods på kjøl
17. desember 1999 1998 Mindre innenriks transportmengde