208065_tabell_230951_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
208065_tabell_230951
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
Sjøulykkestatistikken omfatter personulykker til sjøs. Det var 232 ulykker med personskade i 2014.

Sjøulykker (opphørt)2014

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Hovedtall for ulykker ved norskregistrerte skip1
201420132012
1Registrert i NOR og NIS. Alle skipsstørrelser. Ikke fritidsfartøy.
Skipsulykker
Forlis (skip)6188
Havari (skip)217246241
Personulykker
Skadde (personer)232281263
Omkomne (personer)6510