Tabell

Hovedtall for ulykker ved norskregistrerte skip1
201420132012
1Registrert i NOR og NIS. Alle skipsstørrelser. Ikke fritidsfartøy.
Skipsulykker
Forlis (skip)6188
Havari (skip)217246241
Personulykker
Skadde (personer)232281263
Omkomne (personer)6510