208065_tabell_230949_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
208065_tabell_230949
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
Sjøulykkestatistikken omfatter personulykker til sjøs. Det var 232 ulykker med personskade i 2014.

Sjøulykker (opphørt)2014

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Personulykker på norskregistrerte skip siste fem år1
Skadde personerDrepte personer
1Kun skip i nyttetrafikk
201024514
20112398
201226310
20132815
20142326