Tabell

Personulykker på norskregistrerte skip siste fem år1
Skadde personerDrepte personer
1Kun skip i nyttetrafikk
201024514
20112398
201226310
20132815
20142326