208065_tabell_230948_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
208065_tabell_230948
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
Sjøulykkestatistikken omfatter personulykker til sjøs. Det var 232 ulykker med personskade i 2014.

Sjøulykker (opphørt)2014

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Skipsulykker, etter sjøområde og register
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)UtenlandsregistrertUOP
SkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasje
2013
Alle kyst- og havområder
Forlis181 1610026 15700
Havari220534 23726350 50443311 93000
Norske kyst- og havområder
Forlis161620026 15700
Havari203330 321310 77939208 34000
2014
Alle kyst- og havområder
Forlis638400643000
Havari195574 22722481 45258277 99400
Norske kyst- og havområder
Forlis63840053000
Havari177428 31714 82651249 83400