Tabell

Skipsulykker, etter sjøområde og register
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)UtenlandsregistrertUOP
SkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasjeSkipBruttotonnasje
2013
Alle kyst- og havområder
Forlis181 1610026 15700
Havari220534 23726350 50443311 93000
Norske kyst- og havområder
Forlis161620026 15700
Havari203330 321310 77939208 34000
2014
Alle kyst- og havområder
Forlis638400643000
Havari195574 22722481 45258277 99400
Norske kyst- og havområder
Forlis63840053000
Havari177428 31714 82651249 83400