14576_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/regnreise/aar
14576_om
statistikk
2000-05-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true

Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap1998

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap
Emne: Transport og reiseliv

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Ikke relevant

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering, SN 94
Fylke

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret på SAS-filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Et ledd i kartleggingen av den økonomiske situasjonen til kommersielle reiselivsbedrifter. Kartleggingen er viktig for blant annet å kunne følge opp myndighetenes satsing på reiselivet som vekstområde. Undersøkelsen ble etablert i 1993.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av Næringsdepartementet, Norges Turistråd, og andre organisasjoner innen reiselivet, og er et ledd i kartleggingen av strukturen til kommersielle reiselivsbedrifter. Kartleggingen er viktig for blant annet å kunne følge opp myndighetenes satsing på reiselivet som vekstområde.

Sammenheng med annen statistikk

Dataene nyttes i nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikklovens §3-2 (Administrative registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle ikke-finansielle aksjeselskap i næringshovedgruppe 63.3 Reisebyrå-, turistkontor og reisearrangørvirksomhet

Datakilder og utvalg

Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Totaltelling for foretak i næringshovedgruppe 63.3 Reisebyrå-, turistkontor og reisearrangørvirksomhet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsoppgaver fra ikke finansielle aksjeselskaper fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund

For alle foretak foretas det matematiske og logiske kontroller av regnskapspostene.

Resultater publiseres i original form.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1993, og er sammenlignbar for hele perioden.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant