92739_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/overnattingsv/maaned
92739_tabell
statistikk
2013-04-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
true

Overnattingar på Svalbardfebruar 2013

Statistikken blir no publisert saman med overnattingar f.o.m. referansemånad mars 2013.

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Svalbard. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitetfullscreen-iconSvalbard. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitetexcel-iconSvalbard. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitetcsv-iconSvalbard. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Tabell 2Opne bedrifter, senger og rom, etter månadfullscreen-iconOpne bedrifter, senger og rom, etter månadexcel-iconOpne bedrifter, senger og rom, etter månadcsv-iconOpne bedrifter, senger og rom, etter månad
Tabell 3Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og månadfullscreen-iconOvernattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og månadexcel-iconOvernattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og månadcsv-iconOvernattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og månad
Tabell 4Overnattingar, etter formål og månadfullscreen-iconOvernattingar, etter formål og månadexcel-iconOvernattingar, etter formål og månadcsv-iconOvernattingar, etter formål og månad
Tabell 5Kapasitetsutnytting og losjiomsetning, etter månadfullscreen-iconKapasitetsutnytting og losjiomsetning, etter månadexcel-iconKapasitetsutnytting og losjiomsetning, etter månadcsv-iconKapasitetsutnytting og losjiomsetning, etter månad
Tabell 6Kapasitetsutnytting, pris per rom, losjiomsetning per tilgjengelig rom og losjiomsetning. Hittil i årfullscreen-iconKapasitetsutnytting, pris per rom, losjiomsetning per tilgjengelig rom og losjiomsetning. Hittil i årexcel-iconKapasitetsutnytting, pris per rom, losjiomsetning per tilgjengelig rom og losjiomsetning. Hittil i årcsv-iconKapasitetsutnytting, pris per rom, losjiomsetning per tilgjengelig rom og losjiomsetning. Hittil i år

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken