113076_tabell_175457_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
113076_tabell_175457
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2013

Innhold

Kjørelengder, etter kjøretøytype. Mill. km
20092010201120122013
Kjøretøy i alt42 609,742 561,142 903,543 952,043 913,1
Personbiler i alt32 631,132 737,333 032,033 876,233 930,5
Personbiler31 740,131 941,432 252,833 129,033 204,2
Drosjer562,8550,2548,5530,7522,9
Ambulanser37,736,337,638,739,6
Campingbiler290,4209,4193,1177,8163,7
Busser i alt644,9622,6611,0596,9583,1
Minibusser153,5119,197,781,065,6
Busser491,4503,5513,2515,9517,5
Små godsbiler i alt7 445,27 390,47 382,27 541,07 466,6
Små lastebiler418,1372,6337,5306,1272,4
Små kombinerte biler632,9549,0477,7411,0349,2
Store kombinerte biler148,4126,9107,790,777,3
Små varebiler5 090,45 084,45 130,45 230,15 205,8
Store varebiler1 155,41 257,41 328,91 503,01 561,9
Store lastebiler i alt1 888,61 810,81 878,41 938,01 932,9
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre61,255,455,953,850,2
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn1 273,91 227,51 262,01 296,61 289,0
Trekkbiler553,5527,9560,4587,6593,7