113076_tabell_175455_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
113076_tabell_175455
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2013

Innhold

Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykm
2013
I alt0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25 år eller eldre
Kjøretøy i alt43 913,115 250,814 269,08 302,64 734,1863,2493,6
Personbiler i alt33 930,511 184,910 400,37 039,24 137,9751,0417,2
Personbiler33 204,210 697,210 246,26 988,44 124,6740,9407,0
Drosjer522,9460,154,17,01,50,20,1
Ambulanser39,626,911,60,80,20,10,1
Campingbiler163,70,888,443,011,79,810,1
Busser i alt583,1313,0178,254,825,56,05,6
Minibusser65,611,215,915,016,33,63,6
Busser517,5301,8162,339,89,22,42,0
Små godsbiler i alt7 466,62 723,32 993,01 083,0519,397,450,5
Små lastebiler272,456,396,976,930,04,67,6
Små kombinerte biler349,2.42,176,6178,543,58,6
Store kombinerte biler77,3.8,637,814,311,25,4
Små varebiler5 205,81 921,82 301,1706,4224,430,421,8
Store varebiler1 561,9745,2544,3185,472,17,77,3
Store lastebiler i alt1 932,91 029,6697,5125,651,38,720,2
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre50,218,917,87,03,01,02,4
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn1 289,0622,6493,8105,644,66,815,6
Trekkbiler593,7388,0185,913,03,70,92,2