403758_tabell_427824_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403758_tabell_427824
statistikk
2020-08-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2020

Innhold

Godstransport med lastebil
1. kvartal 2020Andel1. kvartal 2020 - 1. kvartal 20151. kvartal 2020 - 1. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1483,4100,0-10,91,3
Nasjonal transport448,492,8-10,91,0
Internasjonal transport35,07,2-10,34,8
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)154,1100,0-12,0-3,9
Nasjonal transport (mill.tonn)52,997,8-12,6-3,8
Internasjonal transport (1000 tonn)1 186,12,217,0-4,8
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 067,8100,0-3,0-6,8
Nasjonal transport4 546,589,7-2,2-7,9
Internasjonal transport521,310,3-9,24,0
2. kvartal 2020Andel2. kvartal 2020 - 2. kvartal 20152. kvartal 2020 - 2. kvartal 2019
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,5100,01,6-1,2
Norske lastebiler1,029,5-13,1-7,4
Danske, svenske, finske lastebiler1,131,7-15,4-1,1
Baltiske lastebiler0,515,5100,19,6
Polske lastebiler0,411,962,711,4
2018Andel2013 - 20182017 - 2018
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)12,0100,013,6-8,8
Kjøring til/fra Norge5,243,5-8-8
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,546,046,3-7,3
Kabotasjekjøring i Norge31,310,612,9-16,7