403752_tabell_420232_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403752_tabell_420232
statistikk
2020-05-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2020

Innhold

Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser
Kjøring med utenlandske biler i altKjøring til Norge fra bilens registreringslandKjøring fra Norge til bilens registreringslandTredjelandskjøring mellom Norge og utlandetKabotasjekjøring i Norge
Transportmengde (1 000 tonn)
20098 127,03 696,42 219,61 825,8385,3
20109 270,04 258,02 417,82 141,1453,3
20118 948,43 917,12 346,62 053,5631,2
20129 209,44 161,52 126,02 271,0651,0
201310 605,03 571,42 120,13 786,31 127,2
20149 204,32 875,31 970,13 190,91 168,0
201511 594,84 158,72 115,94 162,81 157,4
201613 372,44 203,22 778,34 838,71 552,2
201713 202,13 733,51 968,15 972,71 527,8
201812 045,03 462,61 772,15 538,21 272,1
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20096 108,62 583,91 640,31 748,4136,0
20106 514,32 762,61 665,81 927,7158,3
20116 706,72 673,21 781,22 050,3202,0
20126 984,92 882,81 650,92 181,3269,9
20138 971,62 823,01 602,34 000,3546,0
20147 076,92 223,01 420,53 003,7429,8
20158 559,52 997,11 505,93 636,3420,2
20169 385,72 775,22 056,34 133,2421,0
20179 456,32 615,81 411,14 824,8604,7
20189 078,72 289,51 287,64 877,3624,3