403752_tabell_420229_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403752_tabell_420229
statistikk
2020-05-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2020

Innhold

Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring12
Internasjonal transport i altFra NorgeTil NorgeKabotasjeTredjelandskjøring
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken
2Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Transportmengde (1 000 tonn)
20164 879,13 067,31 733,073,75,1
20174 977,03 093,31 795,685,22,9
20185 440,13 488,61 791,6148,511,4
20195 015,63 046,71 740,2170,458,3
 
3. kvartal 20181 166,0731,4411,3::
4. kvartal 20181 254,4798,6447,8::
1. kvartal 20191 324,3786,2459,1::
2. kvartal 20191 300,6802,8451,6::
3. kvartal 20191 164,1690,2403,7::
4. kvartal 20191 226,6767,4425,8::
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
20162 435,41 424,8992,214,73,7
20172 655,31 545,81 081,626,41,4
20182 481,01 321,61 109,642,17,6
20192 076,61 032,4901,136,5106,5
 
3. kvartal 2018629,9407,2218,0::
4. kvartal 2018455,5204,9247,9::
1. kvartal 2019501,3208,0194,5::
2. kvartal 2019613,5332,6269,0::
3. kvartal 2019501,0251,4227,6::
4. kvartal 2019460,7240,5210,1::