403752_tabell_420228_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403752_tabell_420228
statistikk
2020-05-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2020

Innhold

Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal12
I altJordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukterNærings- og nytelsesmidlerKull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel)Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfallAndre bearbeidete varer og stykkgods
1Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
2Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Transportmengde (mill. tonn)
2015266,019,418,618,1161,048,9
2016263,924,217,626,8163,032,3
2017250,320,518,024,9152,034,9
2018249,928,018,922,7147,033,3
2019239,920,522,324,3136,036,8
 
1. kvartal 201954,94,26,14,329,910,4
2. kvartal 201959,74,85,16,433,99,5
3. kvartal 201960,87,35,96,131,410,1
4. kvartal 201964,04,25,27,540,36,8
 
Transportarbeid (mill. tonnkm)
201518 570,12 378,33 591,31 411,74 753,86 435,0
201618 515,62 907,83 253,52 017,75 172,95 163,7
201718 730,92 554,53 779,52 226,94 932,45 237,6
201818 865,82 638,23 981,62 240,24 914,05 091,8
201919 389,32 837,24 321,32 014,84 531,25 684,8
 
1. kvartal 20194 938,2728,01 148,1421,2930,61 710,3
2. kvartal 20194 663,3588,9980,2538,21 128,51 427,5
3. kvartal 20194 888,1875,91 061,5493,51 123,41 333,8
4. kvartal 20194 899,8644,41 131,6561,91 348,71 213,2