215760_tabell_247999_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
215760_tabell_247999
statistikk
2015-12-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 3. kvartal 2015 omsatte drosjenæringen for 2,0 milliarder kroner og kjørte i alt 126 millioner kilometer

Drosjetransport3. kvartal 2015

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Hovedtall for drosjer
3. kvartal 20152014Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 3. kvartal 20152013 - 2014
Turer (1 000)7 01232 325-5,2-4,2
Omsetning (mill. kr)1 9548 807-2,30,0
Tilbudte timer (1 000)7 66332 788-4,1-0,3
Opptatte timer (1 000)2 28510 376-3,7-3,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)126 318576 376-7,5-2,1
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)66 378309 013-6,0-3,5
Omsetning per tur (kr/tur)278,7272,53,14,4
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,60,0-1,1
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)52,553,61,5-1,5
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)29,831,60,3-3,1