215760_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
215760_tabell
statistikk
2015-12-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 3. kvartal 2015 omsatte drosjenæringen for 2,0 milliarder kroner og kjørte i alt 126 millioner kilometer

Drosjetransport3. kvartal 2015

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold