215740_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
215740
Mindre aktivitet – større omsetning
statistikk
2015-06-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. 1. kvartal 2015 omsatte drosjenæringen for 2,2 milliarder kroner og stod for 8,0 millioner taxiturer.

Drosjetransport1. kvartal 2015

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre aktivitet – større omsetning

Antall kilometer kjørt med passasjer gikk ned 0,5 prosent i 1. kvartal 2015 sammenliknet med samme kvartal året før. Omsetningen i næringen var på 2,2 milliarder kroner, en oppgang på 2,8 prosent sammenliknet med 1. kvartal i 2014.

Hovedtall for drosjer
1. kvartal 20152014Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 1. kvartal 20152013 - 2014
Turer (1 000)7 99632 3250,2-4,2
Omsetning (mill. kr)2 1798 8072,80,0
Tilbudte timer (1 000)7 77632 788-1,4-0,3
Opptatte timer (1 000)2 52410 376-1,0-3,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)137 951576 376-0,7-2,1
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)76 108309 013-0,5-3,5
Omsetning per tur (kr/tur)272,5272,52,64,4
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,6-1,0-1,1
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)55,253,60,2-1,5
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)32,531,6-0,6-3,1
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

Drosjenæringen utførte 8,0 millioner turer i 1. kvartal 2015. Dette er 0,2 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, men 4,8 prosent lavere enn i 1. kvartal i 2013. Kundene benyttet 32,5 prosent av tilbudte timer, en nedgang på 0,6 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. I rapporteringsperioden kjørte drosjene totalt 138 millioner kilometer, 0,7 prosent mindre enn 1. kvartal 2014.

Omsetning per tur gikk opp fra 266 kroner i 1. kvartal 2014 til 273 kroner i 1. kvartal 2015, en økning på 2,6 prosent.