143682_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
143682
Færre turer og mindre omsetning
statistikk
2015-01-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser at drosjenæringen i 3. kvartal 2014 omsatte for 1,9 milliarder kroner og stod for 6,9 millioner taxiturer.

Drosjetransport3. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre turer og mindre omsetning

Drosjenæringen omsatte for 1,9 milliarder kroner i 3. kvartal 2014. Dette er 5,9 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Hovedtall for drosjer
3. kvartal 20142013Endring i prosent
3. kvartal 2013 - 3. kvartal 20142012 - 2013
Turer (1 000)6 88933 578-10,00,4
Omsetning (mill. kr)1 8598 807-5,93,6
Tilbudte timer (1 000)7 47533 289-6,2-2,6
Opptatte timer (1 000)2 22011 923-8,5-10,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)127 578586 820-6,31,7
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)66 053319 263-10,0-0,9
Omsetning per tur (kr/tur)269,9262,34,63,2
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,69,50,0-10,5
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)51,854,4-3,9-2,7
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)29,735,8-2,3-7,7
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

Drosjene utførte 6,9 millioner turer i 3. kvartal 2014. Sammenlignet med 3. kvartal 2013 er det en nedgang på 10,0 prosent.

Drosjenes samlede kjørelengde var 128 millioner kilometer. Av dette ble 66 millioner kilometer kjørt med passasjer. En gjennomsnittstur med passasjer var i 3. kvartal 2014 på 9,6 kilometer. Dette er samme gjennomsnittlige distanse for tur med passasjer som i 3. kvartal 2013.

Vær varsom med sammenlikning mot 2013Åpne og lesLukk

Kvartalstallene for noen variabler for 2013 er under revisjon, og vil bli justert ved publisering av 4. kvartal 2014. Dette medfører at sammenlikninger mellom kvartalstallene for 2013 og 2014 må gjøres med varsomhet.