183342_tabell_200091_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
183342_tabell_200091
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser at drosjenæringen i 2. kvartal 2014 omsatte for 2,3 milliarder kroner og stod for 8,5 millioner taxiturer.

Drosjetransport2. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Hovedtall for drosjer
2. kvartal 20142013Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 2. kvartal 20142012 - 2013
Turer (1 000)8 44533 578-0,60,4
Omsetning (mill. kr)2 3388 8073,13,6
Tilbudte timer (1 000)8 63133 289..-2,6
Opptatte timer (1 000)..11 923..-10,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)150 057586 820-0,51,7
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)80 275319 263-1,9-0,9
Omsetning per tur (kr/tur)276,9262,33,83,2
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,5-1,0-10,5
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)53,554,4-1,5-2,7
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)..35,8..-7,7